Board of Directors

  • President - Robert Eichner: 262-692-9905
  • Vice-President - Kevin Parker: 262-483-4340
  • Secretary - Sheila Jentsch: 920-254-3915
  • Treasurer - Gary Feider: 920-994-9244
  • Member - Atty. Ed Ritger: 920-994-4313
  • Member - Bob Deyo: 262-355-5710
  • Member - Bethanie Gist: 702-203-6478
  • Member - Joe Horstmeier: 920-627-2358
  • Member - Sarah Lawrenz: 920-838-2465